top of page
Anker 1
Bacheloroppgave

Denne oppgaven tar for seg en fiktiv rehabilitering av nåværende Lambertseter videregående skole. I oppgaven gjøres bygget om til en ungdomsskole for de elevene som i dag går på Karlsrud ungdomskole. Det legges opp til 360 elever delt på de tre ungdomstrinnene.  Oppgaven bygger på krav til nybygg fra Oslo kommune. Det vil legges fram en total romoversikt, en helhetlig struktur og oppbygning av bygget, og noe mer detaljerte beskrivelser av fellesområdene  i  bygg A og B. 

Det er fokus på å gjøre bygget mer åpent, samtidig som det er viktig å ivare ta de elevene som ikke ønsker å være like synlige. Oppgaven bygger på debatten rundt åpenhet og transparens i nye skolaanlegg.

Hovedtiltak

Image3_003.jpg

Rehabiliteringens hovedtiltak er å åpne opp og skape et nærmiljø der elever treffes på tvers av trinn og klasser...

Image6_000.jpg

...legge til rette for skjerming i et slikt åpent miljø..

Image18.jpg

... gi rom for variert arbeid, gjennom forskjellige arbeidsplasser og soner.

Konsept2.png

Ungsomsskole for bedret helse

/med fokus på skjerming i åpent miljø

A15 Section Sun.png

Dagsslys og åpenhet

Dagslys er viktig både for å føle seg opplagt og motivert, og for å være i riktig sinnstemning. Bygget er utformet slik at alle klasserommene har en fasade med dagslys og utsyn. Klasserommene er smale og lange i stede for dype og korte, slik at dagslyset blir best mulig utnyttet. 

 

I skolens hovedknutepunkt, trappegangen, hjelper takvinduene til å tilføre mer dagslys. 

 

Alle selvstudie stedene er også lagt i nærheten av fasaden for å legge tilrette for dagslys og arbeidslyst.

Åpenhet i skolens kjerne er med på å gi følelsen av rommelighet. Veggen mellom trapperommet og kantinen i plan 1 og studieområdet i plan 2 er åpnet opp for å gi følelsen av bedre lys og luft, og ikke minst utsyn. Veggene rundt allrommet er fjernet og det er åpnet opp ett parti mellom plan 1 og 2 ved inngangspartiet for å skape en større åpenhet og følelsen av et nærmiljø hvor en ser folkeliv på tvers av etasjene.

Tiltak for skjerming

Bygget er delvis åpnet opp. Det er derfor også viktig å tenke på de elevene som dette kan være en utfordring for. Det er derfor tilført tiltak for skjerming. Disse tiltakene består av to løsninger. En løsning som er spredt rundt i bygget og en løsning forbeholdt kantinen. Begge løsningene er utformet for å gi tilstrekkelig med skjerming og er basert på oppgavens forskningsdel.

 

Studien fra forskningsdelen viste at elever i 13-16 årsalderen ønsker å sitte med ryggen eller siden til resten av “rommet”. Når de sitter med siden til, ønsker de skjerming bak ryggen og på begge sidene av kroppen. Denne skjermingen ønsket de minst opp til skulderhøyde og bredden på sideskjermingen ønsket de minst ut til midten av låret. 

Image6_000.jpg

Løsning 1

Løsning 1 er en nisje innfelt i veggene i flere av skolens ganger. For å få til ønsket skjerming har nisjen fått et nedsenket tak for å skape intimitet. Den har også fått sideskjermer som er vinklet ut slik at en skal klare å sette seg ned. De er laget slik at det er plass til to og to, men ikke ved siden av hverandre, dette gir mulighet til å sitte med en venn, men også trekke seg tilbake å sitte alene. Setter man seg alene i en slik nisje er det mest sannsynlig slik du får være i fred. 

3 cups

Blueberries

3 cups

Flour

1½ cups

Butter

Nisje-utenpiler.png

Nedsenket himling, for å skape intimitet.

Høy rygg for å gi tilstrekkelig skjerming bak ryggen. 

Sideskjermer som skjermer mot resten av rommet. Skjermingen dekker hodet på skrått og rekker ut til kneet og gir en diagonal skjerming av hele kroppen. 

3 cups

Blueberries

3 cups

Flour

1½ cups

Butter

Spiler for å gi skjerming til siden, mot resten av skolen, samtidig som det ivaretar åpenheten i bygget. 

Åpningen er smal for å gi skjerming til siden, mot resten av kantina. Skjermingen rekker ut til ca. midt på låret. 

ekp.nisjekantutenpiler.png

Løsning 2

Løsning 2 er en rekke båser i kantinen som ligger som en vegg mellom selve kantinen og trapperommet. Disse båsene består av sitteplass til 4, bord med mulighet for lading, blomsterkasse og spiler ut mot trappen. Det er valgt spiler mot trappen for å gi følelsen av skjerming. Åpningen inn til båsene er smal slik at en får skjerming mot kantinen når en sitter. Denne skjermingen rekker til ca midt på låret, slik elevene i studien ønsket. Himlingen er noe nedsenket for å skape en intim “hule”. Båsene har en pute med tekstil som går gjennom hele, fra sittebenken på den ene siden, opp veggen, strekker seg over himlingen og helt ned til sittebenken på den andre siden. Dette tekstilet vil være med å å skape en akustikk som gjenspeiler følelsen av intimitet inne i båsen. 

KonseptVarmefarger.png

Byggets konsept kalles “Stress Ned”. Ved bruk av naturmaterialer, planter og varme farger skapes det en mild form for visuell stimuli som skaper et harmonisk og motiverende læringsmiljø. I Norge så mister vi de lange lysbølgene på vinterhalvåret noe som fører til at vi nesten kun har kalde farger i våre omgivelser. Dette kan sammen med mangel på lys og liv i naturen føre til nedstemthet og mangel på energi. Konseptet vil være med på å skape et innemiljø som gir brukerne tilgang til energi fra varme farger hele året.

Hovedmaterialer.png

Konsept

Ønsker du å se mer av denne oppgaven?

Last ned hele oppgaven her..

Kontakt meg på:

camillahaukjem@hotmail.com

(+47) 476 74 772

Tekst

Presentasjons-

mappe

A2-Plansje

Se også...

Image 06.png
Dag og Natt

En konsept oppgave der dag er natt og natt er dag.

Image 02.png
Butikken Dapper

Retail design preget av både nordisk, japansk og minimalistisk stil.

bottom of page