top of page
Toppen

Oppgavetekst

Du skal utarbeide et forslag til et bygg som skal ligge på en høyde midt i Oslo (Fagerborg). Byggets hensikt er at det skal forsterke opplevelsen for de besøkende av å være på vei til

bygget, utenfor bygget og inne i bygget. 

 

      Være akkurat der de er - når de er der.

Bygget skal reflektere omgivelsene og stedets identitet. Det skal ved sin utforming fortelle og understreke en eller flere historier og opplevelser dere ønsker å formidle. Disse historiene og opplevelsene skal være knyttet til stedet. Stikkord kan være beliggenhet, landskap, terreng, historie, omkringliggende bebyggelse, demografi, beboere i området før og nå, værforhold, flora m.m. (ref. Chr. Nordberg-Schulz, Mellom jord og himmel).

Du står helt fritt med tanke på utforming, og det er ingen krav til det byggetekniske som konstruksjon, isolasjon, oppvarming o.l.

Du skal likevel redegjøre for hovedmaterialet du ser for deg bygget utført i, og beskrive materialets egenskaper i forhold til bærekraft: Holdbarhet, hva du tenker om energiforbruk i utvinning, produksjon og transport, innhold av giftstoff, om det er en fornybar eller ikke fornybar resurs, muligheten til å resirkulere.

Tomten det skal tas utgangspunkt i heter Blåsen og ligger i nordenden av Stensparken. Høyeste punkt er 81 m.o.h. og det er bratt stigning til toppen fra gateplan og omkringliggende omgivelser. Det kan være flott utsikt fra toppen, men veien dit er viktig for totalopplevelsen.

b4emvIL_edited.jpg
Konept

Der dag er natt og Natt er dag

Konseptet går ut på at det skal være to opplevelsesrom, som er helt mørke og hvor den ene veggen er av glass. Både vegger og tak skal være mørke og rommet skal ikke ha noe lys. Dette gjør at det er kun utsikten som får oppmerksomhet, og man blir trukket mot vinduet. Det totale mørke inne gjør at utsikten nesten lyser opp. Når det er mørkt ute slik at opplevelsesrommene ikke vil oppfattes på samme måte, skrus flere laserlys seg på som danner illusjonen av nordlys. Nordlyset kan man gå rundt i og oppleve inne i opplevelsesrommet, eller man kan se det fra utsiden. 

Plan

Plan

Løsning

Opplevelsesrommene skal være helt tomme, det skal ikke være mulighet til å sitte. Man skal bli tvunget til å gå rundt eller sitte på gulvet, for å få mest ut av opplevelsen. Dørene inn til opplevelsesrommene er lave og kun 145cm høye, slik at man får en følelse av å «snike» seg inn i et nytt «perspektiv». Rommet mellom opplevelsesrommene er lysere og har glasstak, og belysning i gulvet som lyset opp veggene. Her er det også en liten benk for de som måtte trenge å sette seg ned for å hvile.Dette rommet er mer universielt og tilgjengelig for alle. 

Se også...

Image 09.jpg

Butikken Dapper

Retail design preget av både nordisk, japansk og minimalistisk stil.

Image3_003.jpg

Bacheloroppgave

En ungdomsskole for bedret helse. Oppgaven tar for seg den pågående debatten rundt åpenhet og transparens i skolaanlegg. 

bottom of page